Om snapsvisor

Vad är en snapsvisa?

Ett självklart inslag i den svenska sprit och dryckeskulturen är snapsvisan. Den sjungs av hela sällskapet innan drycken intas och finns i ett mycket stort antal. Många gör dessutom även egna snapsvisor. Vanligtvis tar man helt enkelt en känd låt och byter ut texten mot något dryckesrelaterat. Den vanligaste snapsvisan som de flesta känner till är förmodligen “Helan går”.

Snapsvisans historia

Snapsvisorna härstammar från 1800-talet och dryckesvisorna som i sin tur har en ännu äldre historia. Dryckesvisor är en beteckning på alla former av visor som har sjungits i samband med dryck sedan medeltiden. Dessa visor var avancerade och kunde sjungas som en dialog mellan sällskapet och den drickande och ibland som långa berättelser. Snapsvisor sjungs vanligtvis i studentikosa sammanhang, på midsommar och vid kräftskivor. Visorna finns i sin särskilda form endast i Sverige och i den svensktalande delen av Finland och är intimt förknippad med svensk mat och dryckeskultur. Typisk mat till snaps är exempelvis sill och smörgåsbord.

Det är vanligt med snapsvisor i särskilda sällskap som exempelvis studentnationer eller ordenssällskap. De har vanligtvis sångböcker och sånghäften med unika snapsvisor för sina egna sammanhang och skapar därmed egna traditioner inom snapsvisorna.

Idag är de flesta snapsvisor som fortfarande sjungs skrivna under 1900-talet. Snapsvisans upphovsman är för det mesta anonym men traditionen fortlever muntligt och i sånghäften och sångböcker. Det har sedan 1920-talet regelbundet tryckts sångböcker om snapsvisor.

I Sverige anordnas sedan 1995 de Svenska mästerskapen i snapsvisor av Spritmuseet i Stockholm där årets snapsvisa koras. Det finns även ett “världsmästerskap” i snapsvisor där Finland och Sverige deltar. Utmärkande för snapsvisor är att de ofta är humoristiska och har en dryckesrelaterad prägel. Vanligtvis är det helt enkelt vanliga låtar med omskriven text.

Några vanliga snapsvisor

  • Hej tomtegubbar
  • Måsen
  • Helan går
  • När gäddorna går
  • Hur länge ska på borden
  • Tänk om jag hade lilla nubben
  • Mera brännvin
  • Äro små humlor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *