Folkomröstningen om rusdrycksförbud

Det var under första halvan av 1900-talet en mycket livlig debatt om Sveriges höga alkoholkonsumtion och många ansåg att alkoholkonsumtionen ledde till mycket stora problem i samhället i form av kostnader och familjetragedier. Detta gjorde att nykterhetsrörelsen i Sverige växte sig stark och redan år 1907 framfördes en motion i riksdagen om totalt alkoholförbud som dock avslogs.

Frågan aktualiserades återigen i riksdagen under år 1911 och frågan utreddes om man skulle införa ett totalförbud eller begränsa försäljningen. År 1919 infördes ett motbokssystem som begränsade och kontrollerade varje individs inköp av alkohol. Andra länder i Norden som Finland och Norge hade under 1910-talet ett totalförbud mot alkohol.

I samband med att riksdagen införde rådgivande folkomröstningar drev nykterhetsrörelsen starkt frågan om en folkomröstning om alkoholförbud vilken genomfördes 1922. Valkampanjen sköttes av fristående organisationer och alltså inte av politiska partier. Folkomröstningen ägde rum den 27:e augusti samma år och 55,1 procent av de röstberättigade deltog (1 820 452 personer). Omröstningen slutade extremt jämt och motståndarna till alkoholförbudet vann med 50,8 procent mot förespråkarnas 48,8 procent. Detta var faktiskt oväntat eftersom förespråkarna för totalförbudet var mycket starkare innan omröstningen. En annan oväntad aspekt var att det framför allt var männen som röstade för ett förbud medan kvinnorna röstade emot. Detta trots att större delen av alkoholisterna bestod av män.

Folkomröstning var dock inte bindande utan endast rådgivande till riksdagen och ännu återstod alltså riksdagens beslut. De beslöt dock även de att inte förbjuda alkohol men fortsatte med motbokssystemet. Man ansåg att den restriktiva alkoholpolitiken var tillräcklig. Dock förbjöds sedermera starköl och starkcider i landet. Motbokssystemet kvarstod ända fram till 1955.

Två klassiska affischer uppkom under valrörelsen. Nej sidan hade en en affisch med en kräfta och en arg man som pekar på ett glas med texten “Kräftor kräva dessa drycker”. Jasidan hade å andra sidan en affisch med en full man som ligger berusad på en trappa framför sin familj.

Nykterhetsrörelsen bytte efter förlusten taktik och inriktade sig mer på upplysande och informerande arbete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *